Menu główne

 

 

 

Informujemy że w związku z powstaniem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
uruchomiliśmy nową stronę internetową pod adresem:

http://psp1.walbrzych.pl

 

Informacje na niej zawarte będą stopniowo uzupełniane.

 

 

 

Pop-up Simple

BEZPIECZNI Z WOJSKIEM

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu odbyło się spotkanie dla klas trzecich w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki” realizowanego przez Szkolną Formację Obrony Cywilnej pod opieką Pana Szczepana Dębowskiego. Gościem spotkania był kpt. Jacek Baran z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

Prowadzący na wstępie przedstawił podstawowe zadania przed którymi stoi współczesne Wojsko Polskie. Zaprezentowane zostały podstawowe formacje istniejące obecnie w polskich Siłach Zbrojnych oraz została przybliżona ich charakterystyka. Omówione zostały również przyszłościowe wytyczne przed którymi stoi współczesne Wojsko Polskie.

Ukazane zostały również zadania, jakie obecnie realizuje Wojskowa Komenda Uzupełnień, a należą do nich m. in. współdziałanie z jednostkami administracyjnymi w zakresie polityki obronnej państwa, zabezpieczenie mobilizacyjne rozwinięcia jednostek wojskowych, rekrutacja kandydatów do szkół wojskowych, powoływanie żołnierzy rezerwy do czynnej (kontraktowej) służby wojskowej, jak i również współdziałanie z obroną cywilną.

Ważnym elementem spotkania była kwestia dotycząca szkolnictwa wojskowego. Przestawione zostały podstawowe i szczegółowe wymogi, przed którymi stoi i jakie musi spełnić osoba chcąca zostać zawodowym żołnierzem. Omówiony został również krok po kroku proces rekrutacji, jakiemu musi się poddać kandydat do służby wojskowej na szczeblu oficerskim i podoficerskim.

Przybliżona została uczniom także wiedza na temat Narodowych Sił Rezerwowych, struktury tworzonej z żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Poruszony również został temat nowopowstających w Polsce struktur w postaci Obrony Terytorialnej.

Banery / Linki