Menu główne

 

 

 

Informujemy że w związku z powstaniem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
uruchomiliśmy nową stronę internetową pod adresem:

http://psp1.walbrzych.pl

 

Informacje na niej zawarte będą stopniowo uzupełniane.

 

 

 

Pop-up Simple

 

INFORMACJA O OPŁATACH

 

ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

 

- duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł,

 - duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł.

 Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto:

 

Publiczne Gimnazjum nr 1  im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu 

ul. Limanowskiego 12,

58-300 Wałbrzych

 PKO BP SA : 84 1020 5095 0000 5102 0186 6813

 

z dopiskiem –

„opłata za duplikat legitymacji PG nr1 w Wałbrzychu + imię i nazwisko ucznia     

lub 

                         „opłata za duplikat świadectwa PG nr 1 w Wałbrzychu + imię i nazwisko ucznia”.

 

Na podstawie dowodu wpłaty zostanie wystawiony duplikat dokumentu.

 

Podstawa prawna:  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97 z dnia 7 czerwca 2010r. poz. 624),

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z dnia 8 grudnia 2006r.)- załącznik – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

 

Banery / Linki