Menu główne

 

 

 

Informujemy że w związku z powstaniem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
uruchomiliśmy nową stronę internetową pod adresem:

http://psp1.walbrzych.pl

 

Informacje na niej zawarte będą stopniowo uzupełniane.

 

 

 

Pop-up Simple

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Nasza Jedynka"
Limanowskiego 12
58-300 Wałbrzych
 
74 846 33 09
74 846 33 09

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REJESTRY:
- 0000343687
-
214202337

-
886-29-62-149
- Status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) od 2009 roku.
 
NUMER KONTA:  60 2340 0009 7710 2460 0000 0036
 
ZARZĄD:
- Anna Elżbieciak-Stec - prezes zarządu
- Joanna Świgost - wiceprezes zarządu
- Elżbieta Juszczak - skarbnik
 
OBSZARY DZIAŁAŃ:
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój
  demokracji
 
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
 
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej,
  obywatelskiej i kulturowej
 
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
 
 

 

Banery / Linki